Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

searchingpolly
6983 6461 500
Reposted fromdrainaway drainaway
searchingpolly
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie po prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viaargetlam argetlam

January 11 2018

searchingpolly
3959 11b2 500
Reposted fromtgs tgs

January 08 2018

searchingpolly
7496 ff9f 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaemblemat emblemat
searchingpolly
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapanmrok panmrok

January 05 2018

searchingpolly
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaalamakota alamakota

January 01 2018

searchingpolly
9457 0f50 500
Reposted fromrichardth richardth
0385 d2de 500

November 29 2017

searchingpolly
Idę aby dowiedzieć się, co może mi jeszcze przynieść życie. Szukam nadziei. Nadziei na to, że nadal warto żyć oraz nadziei na łaskę pogodzenia się z brakiem tego, bez czego muszę żyć.
— "Kręte ścieżki"
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaemblemat emblemat

October 24 2017

3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viascorpix scorpix

October 23 2017

searchingpolly
2723 7f9c 500
Reposted frombzdura bzdura viarichardth richardth
searchingpolly
7107 25b4 500
15.

October 14 2017

searchingpolly
Ciężko się ogarnąć łażąc głową w chmurach
Reposted frompanmrok panmrok

September 28 2017

searchingpolly

September 27 2017

searchingpolly
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viarichardth richardth

September 23 2017

searchingpolly
7620 1be7
Reposted fromnyaako nyaako

September 22 2017

searchingpolly
0807 c0ec
searchingpolly
1913 3607 500
searchingpolly

pretty accurate

7906 fd9c
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viarichardth richardth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl